RTTNW  
 

Nederlands
Stap 1 - Stap 2 - Stap 3

RTTNW - Road To The New World.


De wereld om ons heen is aan het veranderen.
Veel mensen hebben moeite met de veranderingen.
Er heerst angst: Komt het wel goed?, Waar gaat dit allemaal naar toe?
Wie ben ik?, Wat is mijn rol in het geheel?

Deze site is bedoeld om te helpen. Helpen in het bepalen van je eigen weg. Het vormgeven van je eigen nieuwe Wereld. Het geeft inzicht in de gevaren die je tegenkomt. Hoe je ze kunt herkennen en hoe je er mee om kunt gaan. Wil je meehelpen met het verder ontwikkelen van deze site (onbetaald), stuur een e-mail naar: info@rttnw.nl

Deze site is gratis. Er is geen e-mail adres nodig, er zijn geen kosten aan verbonden, NIETS.

Nieuwsgierig: Begin met stap 1 van je reis. In de tekst worden een aantal symbolen gebruikt. Kijk onder Help voor nadere uitleg. Heb je vragen of hebben we te moeilijke woorden/uitleg gebruikt. Mail even, dan proberen we uitleg te geven of we passen de tekst aan.

Tijdens stap 1 worden onderwerpen kort toegelicht. In de vervolg stappen, zullen we de meeste onderwerpen nog uitgebreid behandelen.

  Wie Uitspraak
Laozi
A journey of a thousand miles begins with a single step.
(Een reis van duizend mijl begint met een enkele stap)

Stap 1: Waarheid en waarneming?

Wat is de waarheid?

We beginnen met een voorbeeld.

De meeste van ons hebben vroeger op school geleerd wat geluid is. Geluid zijn trillingen (golven). Als je dit niet op school hebt geleerd kun je altijd even kijken op: http://www.hoorzaken.nl/het-oor/geluid/ Ons oor pikt trillingen op uit de lucht (via het trommelvlies) en stuurt elektrische impulsen door naar onze hersenen. Redelijk technisch verhaal! Daar zijn wij mensen goed in: Een technische/wetenschappelijke benadering.

Laten we de filosofische bril opzetten:
- De werkelijke wereld bestaat uit golven. Het geluid dat wij horen bestaat alleen in ons hoofd. Onze hersenen horen geluid en zelfs muziek. De geluidsgolf kunnen we meten. De vertaling naar geluid of muziek, kunnen we niet zien en niet meten. We kunnen niet zien welk geluid of welke muziek er in ons hoofd ontstaat.

Een golf kun je zien als een zich verplaatsende trilling. Net zoals een trilling heeft een golf een trillingstijd, frequentie en amplitude. Dit geldt niet alleen voor geluid. De "ECHTE" wereld bestaat uit golven.

Zijn er nog meer golven.....? (in onderstaande tabel staat links de echte wereld, en rechts wat wij mensen ervaren)

  De echte wereld Onze wereld (onze hersenen)
Geluid Golven Geluid en muziek
Licht Golven Kleuren en beelden
WiFi Golven (eletromagnetissche golven) Zien we niet, maar zijn er wel
Gedachten Golven (elektrische stromen in onze hersenen) Kunnen we als mens niet waarnemen, maar wel meten
Materie Bestaat uit deeltjes die kunnen voortbewegen in golven Iets wat ik kan voelen
Tijd De meningen zijn verdeeld: rechte lijn of golf? Een rechte lijn
enz., enz., enz.

Waarom is dit belangrijk?: De echte wereld bestaat uit golven, de hersenen maken "De wereld" zoals jij hem ervaart. Wat is dan de waarheid? Als mijn hersenen de Wereld maken, kan ik dan zelf bepalen hoe de wereld er uit ziet? Bepaal ik mijn eigen waarheid? Het antwoord op deze vragen: JA!, voor een heel groot deel wel.

We gaan nog een stapje verder.

 1. Twee mensen staan op een berg boven een afgrond: Een van de twee staat doodsangsten uit. Hij heeft hoogtevrees, de ander staat te genieten van het uitzicht.
 2. Twee mensen zien een bloem. De een geniet van dit mooie wonder van de natuur, de ander voelt niets.
 3. Twee mensen lopen op straat en zien een groep mensen staan. De een denkt: gezellig, de ander denkt: Zo snel mogelijk doorlopen, het is hier niet veilig.

Bovenstaande zijn normale dagelijkse situatie. De meeste mensen staan er niet bij stil en beschouwen hun reactie en gevoel als een gegeven: opvoeding, zo ben ik nu eenmaal en "zit in de familie". MAAR!: Is dit echt zo?...OF: Ben jij de wereld? Bepaal jij welke reactie, welke gedachte en welk gevoel. Bepaal jij je eigen wereldbeeld?

Laten we een oefening doen.

Waarschuwing: Het doen van oefeningen die invloed hebben op je emotionele gesteldheid, kan stemmingswisselingen veroorzaken.
  Oefening 1, duur: 5 tot 10 minuten
Ga in een makkelijke houding zitten. Sluit je ogen. Stel je zelf voor dat je gelukkig bent. Dat je geen angst meer hebt. Probeer een situatie voor te stellen die je in het verleden hebt meegemaakt. Een situatie waar je gelukkig van werd. Tip: Probeer tussendoor te lachen, door je mondhoeken omhoog te duwen. Probeer aan het einde van de oefening stil te staan bij je gevoelens: Wat voel je nu?

Deze oefening laat zien dat je kunt kiezen welke emoties je ervaart door je te concentreren op je eigen bewustzijn. Waarom leren we dit niet op school?

We leren: Geschiedenis, rekenen, taal, natuurkunde, enz, maar we leren niet hoe "wij" in elkaar zitten? Waarom leren we kinderen niet om hun eigen emoties te beïnvloeden? Waarom leren we kinderen dat er maar 1 waarheid is?

De Europese en Amerikaanse geschiedenis boeken schrijven over de geweldige ontdekkingsreiziger Christopher Columbus. De oorspronkelijke bewoners van Amerika hebben een heel andere geschiedenis. Zij vertellen over een zwarte tijd, toen 50.000.000 van de 60.000.000 van hun mensen zijn gestorven. Wie heeft er gelijk? Ik weet het niet. Meer lezen kijk dan onder: Meer info....

Zijn onze hersenen te vertrouwen?

  Oefening 2
Kijk naar onderstaand vierkant. Zijn de stippen in het vierkant zwart of wit?

  

Geloof je het niet en denk je dat dit een website trucje is. Je kunt het vierkant ook printen. 

Laten we wederom eerst de technische/wetenschappelijke uitleg geven: Onze hersenen nemen een groter verschil in helderheid waar op de plaats waar twee vlakken elkaar raken. Dit is belangrijk voor ons om te zien waar objecten beginnen en eindigen als we het landschap in ons opnemen.

De filosofische bril:

Dit betekent dus dat onze hersenen ons niet de echte wereld laten zien, maar een aangepast beeld van de werkelijkheid. Waarom?: Omdat de echte wereld te complex is voor onze hersenen. Er is te veel informatie. De kracht van onze hersenen zit in het weglaten en het interpreteren van de werkelijkheid.

Onze wereld (onze eigen waarheid) = Waarneming + Interpretatie

Stel je voor dat iemand in staat is om onze interpretatie te beïnvloeden. Dat iemand weet hoe onze hersenen werken, en hier dag in dag uit misbruik van maakt. Al nieuwsgierig voor stap 2: Manipulatie en indoctrinatie.

Nog meer over onze hersenen.

Patroonherkening is een van de belangrijkste eigenschappen van onze hersenen. Zonder patroonherkenning zouden wij niet kunnen functioneren. Wat is patroonherkenning?

Duizenden mensen wereldwijd weten zeker dat deze foto van Mars, gemaakt door een van de marsrovers, bewijst dat er aliens zijn op Mars. Je ziet duidelijk een afbeelding van een vrouw op Mars. Toch?

Het kan ook zijn dat we hier te maken hebben met patroonherkenning. Onze hersenen zijn supergoed in het herkennen van gezichten en menselijke gedaantes. Dit noemen we in de psychologie patroonherkenning. Onze hersenen hebben patroonherkenning nodig om in ons dagelijks leven mensen en vormen te herkennen. Patroonherkenning. Toch?

En nu hebben we twee kampen: De alien aanhangers en de wetenschappers, beide overtuigt van hun eigen gelijk. Beide blind voor het verhaal en de mening van de ander.

Oeps sorry!, je had een antwoord verwacht. Het antwoord is heel simpel. Beide kunnen waar zijn en beide kunnen onwaar zijn, maar eigenlijk is dat niet relevant.

Waarom willen mensen altijd gelijk hebben? Waarom is het zo belangrijk om de ander te overtuigen van zijn ongelijk?

Gelijk hebben betekent bevestiging. Bevestiging dat jij er toe doet. Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is nog beter. Even voel je je meer dan een ander. Je voelt je verheven boven de massa. Denk eens aan deze krachtige zin: "Zie je wel, ik had het je toch gezegd."

Maar er is toch wel één waarheid?

Kwantummechanica, snaartheorie, M-theorie, enz.: Veel te complex om hier uit te leggen. Onderstaande tekenfilm geeft een mooie simpele uitleg (helaas alleen in het engels):

 Als de film niet werkt, klik dan hier: https://youtu.be/fwXQjRBLwsQ

De aanhangers van de snaartheorie of M-theorie noemen dit de ultieme allesverklarende theorie. Dat is dan weer jammer! Laten wij het beschouwen als één van de manieren om naar de wereld te kijken. Wat kunnen we afleiden uit deze theorie:

Er is een wetenschappelijke theorie die zegt: waarneming beïnvloed de werkelijkheid.

Een korte samenvatting tot nu toe: Alles wat je hebt geleerd op school, van je ouders, uit de krant of van de televisie is slechts een beeld van de werkelijkheid. Hou deze gedachte vast!

Nog even terug naar onze eigen hersenen.

Hokjes

Nog een vervelende eigenschap van onze hersenen: Hokjes. Onze hersenen hebben het nodig om zaken in "hokjes" te plaatsen. We zijn simpelweg niet in staat, om alle individuele kenmerken van voorwerpen, mensen, planten, dieren, dingen, enz. op te slaan. We slaan eigenschappen op in groepen. Vogels hebben vleugels en kunnen vliegen. Voorwerpen hebben massa en kun je aanraken. Planten zijn levende wezens en kunnen niet voortbewegen. Prima! Maar waar gaat het fouten: Vrouwen zijn....Moslims zijn.....Mannen met baarden zijn.....Politici zijn.......Ouderen zijn......Het gaat fout als je het hokje als de enige waarheid beschouwd. Het gaat fout als je mensen beoordeeld op basis van het hokje waar ze volgens jouw in zitten.

Voordat je de eerste voorzichtige stapjes kunt zetten zijn er nog twee aspecten die je over de hersenen (over jezelf) moet weten: Angst en Klagen. Beide zeer sterke verdedigingsmechanisme van je hersenen. Beide zijn zeer nuttig, en beide zeer gevaarlijk. We beginnen dit keer met een definitie.

Klagen

Klagen = De oorzaak van een probleem buiten je zelf neerleggen, zodat je geen actie hoeft te ondernemen.

Enkele voorbeelden:

 • Ik ben verslaafd, want niemand helpt mij.
 • Ik ben werkeloos om dat buitenlanders onze banen inpikken.
 • Ik ga gewoon met de auto naar mijn werk, want alleen kan ik de wereld toch niet veranderen.
 • Ik ben te dik, maar dat zit in mijn genen.

Klagen werkt het beste als de oorzaak abstract is. Dus: De overheid, De computer, De wereld. De Buitenlanders, Iedereen, Het systeem, De mensheid. Hoe abstracter, hoe duidelijker dat jij er zelf niets aan kan doen.

Wat is het voordeel van klagen: Klagen zorgt er voor dat je "iets" van je afzet. Door voor jezelf te bepalen dat jij er niets aan kan doen, creëer je rust in je hoofd. Je hoeft er niet meer over na te denken, het heeft toch geen zin. Klagen zorgt dus voor minder stress.

Wat is het nadeel van klagen: Je doet niets, waardoor de oorzaak van het probleem blijft en het probleem dus ook.

De neerwaartse klaagspiraal:

Heb je wel eens op een verjaardag gezeten, waar één persoon de hele tijd zit te klagen? Of was je het misschien zelf? Iedereen zit (uit beleefdheid) te luisteren. Waarom blijft deze persoon klagen?

Klagen zorgt voor aandacht. De klager krijgt door de aandacht bevestiging van zijn/haar problemen. Hoe groter het publiek, hoe meer aandacht, hoe meer energie er naar de klager stroomt. Als het mee zit krijgt hij/zij zelfs een bevestiging dat er niets aan te doen is. Tijdelijk krijgt de klager dus een positief gevoel. Na het klagen verdwijnt dit positieve gevoel, en valt de klager in een gat (negatieve energie). Het probleem of de oorzaak van het probleem is namelijk niet opgelost. Het onderbewustzijn van de klager is dit positieve gevoel niet vergeten en zal zo snel mogelijk weer willen klagen om dit gevoel terug te krijgen (slachteroffer rol). De problemen zullen zich steeds meer opstapelen, omdat de klager de problemen buiten zich zelf blijft plaatsen. Hoe meer problemen hij/zij heeft, hoe meer er kan worden geklaagd. Hierdoor ontstaat de neerwaartse klaagspiraal. Het klagen wordt een soort verslaving.

Hoe ga je hier het beste mee om: Accepteer je problemen. Kies er één of twee uit waar je mee aan de slag wil. Je kunt niet alles tegelijk. Tips over hoe je om moet gaan met verslavingen lees je in "stap 3".

Angst

Als laatste Angst. Angst is de sterkste menselijke emotie. Angst maakt blind. Angst zorgt er voor dat je niet meer na denkt.

De wetenschappelijk verklaring: Angst zorgt voor een directe reactie in je onderbewustzijn. Dit zorgt er voor dat je bij een gevaarlijke situatie niet denkt, maar doet. Je hersenen slaan dus je bewustzijn over, zodat je sneller reageert. Stel je nu eens voor dat jij weet hoe de menselijke hersenen werken en dat jij een angst reactie kunt genereren in de hersenen van een ander. Op die manier zou je dus mensen onbewust (zonder te denken) kunnen laten reageren. Wil je weten hoe dit werkt en hoe dit HELAAS dagelijks wordt toegepast. Ga dan vooral verder met het volgen van de weg. 

 

Hulpmiddelen bij het nemen van stap 1.

De komende week ga je de eerste stap zetten
Onderwerp Opdracht
Je eigen "ik" leren kennen Voer opdracht 1 elke dag uit. Probeer te experimenteren. Waar voel jij je het prettigste bij.
De waarheid Zoek eens op google of de zoekmachine duckduckgo  naar alternatief nieuws.
Geen discussie Accepteer dat je geen gelijk hoeft te hebben. Sta open voor andere meningen en probeer te leren.
Niet klagen Klaag niet. Vind je iets belangrijk: Doe er iets aan. Vind je het niet belangrijk: Accepteer het zoals het is.
Blog Schrijf je ervaring in ons blog, zodat wij en andere deelnemers kunnen leren.

 

Belangrijkste boodschappen van stap 1:

 1. Er bestaat geen waarheid.
 2. Denk zelf na.
 3. Jij bepaalt.
 4. Niet klagen, maar accepteren.

Deze site gaat over een betere wereld. Wil jij groeien en een rol spelen in de weg naar een betere wereld, ga dan vooral door. In een aantal stappen wordt uitgelegd hoe mensen misbruik maken van hun kennis. De informatie op deze site kan voor een deel ook worden gebruikt voor zelfverijking en het krijgen van macht. Is dit je doel: Sorry, maar dan ben je niet welkom!