RTTNW  
 

Nederlands
Stap 1 - Stap 2 - Stap 3

 

  Wie Uitspraak
Malcolm X 
The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.
(De media is de machtigste entiteit van de wereld. Zij hebben de macht om onschuldige schuldig te maken, en schuldige onschuldig. Dat is pas macht. Dit komt omdat zij de gedachte van de massa beheersen.)

Stap 2: Manipulatie en indoctrinatie

Een groot deel van de menselijke keuzes vinden onbewust plaats. Als je weet hoe je in het onbewuste van de mens een reactie kan veroorzaken, dan kun je mensen beïnvloeden zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Mensen worden dan een soort robots of makke schaapjes die achter de kudde aanlopen.

Er zijn een aantal technieken die veelvuldig worden toegepast, zonder dat de meeste mensen het in de gaten hebben:

Een aantal van deze technieken worden veelvuldig in de reclame wereld toegepast. We laten voorbeelden uit de reclame de revue passeren, zodat je leert hoe je deze technieken kunt herkennen.

We beginnen zoals altijd met een simpel voorbeeld: De kracht van herhaling of de illusie van waarheid.

De menselijke hersenen slaan vooral informatie op die wordt herhaald. De hersenen gaan er vanuit dat iets wat vaker voorkomt, de moeite waard is om op te slaan. Deze techniek van herhalen kennen we allemaal en gebruiken we bij het leren. Reclame makers gebruiken dezelfde techniek door een reclame boodschap te herhalen. Mijn reclamede reclame van iemand andersmijn reclame. Deze simpele truc zorgt er voor dat de reclame boodschap beter aankomt. Onderzoek heeft uitgewezen dat indien een mening maar vaak genoeg wordt herhaald, de meeste mensen dit als waarheid gaan beschouwen. Dit wordt ook wel eens "de illusie van de waarheid" genoemd.

Zoals je in stap 1 hebt geleerd is angst een van de meest essentiële mechanisme in de menselijke hersenen. Angst zorgt er voor dat we niet nadenken, maar doen. Als je angst vervolgens combineert met de "7 hoofdzonde" dan heb je een perfecte manier om mensen te beïnvloeden.

LET OP! - De oprichter van deze site heeft geen enkele geloofsvoorkeur. Er bestaat immers geen waarheid. ECHTER, in oude boeken staat wijsheid die we handig kunnen gebruiken voor onze weg naar een nieuwe wereld. De 7 hoofdzonde zijn bijvoorbeeld goed te gebruiken om de valkuilen van de mens weer te geven.

De zeven hoofdzonden zijn:
1. Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
2. Avaritia (hebzucht - gierigheid)
3. Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
4. Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
5. Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
6. Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
7. Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid) 

Angst combineren met Invidia (jaloezie) en Avaritia (hebzucht)

We beginnen met een heel onschuldig voorbeeld: De postcode loterij.

Werkt deze film niet, klik dan hier.

Let op de volgende stukjes in de video:
0:10 -> Als u buren winnen, dan wint u ook.
0:17 -> Altijd kans.
0:25 -> meeste deelnemers.

Een vrolijk deuntje en een leuk sfeertje om er voor te zorgen dat we niet op onze hoede zijn. Vervolgens wordt er door de zin "Als u buren winnen, dan wint u ook." heel subtiel onze angst gewekt. Stel je toch eens voor dat de hele straat een prijs wint en jij niet, omdat je geen loten hebt?

De combinatie van de woorden "altijd" en "kans" is ook leuk. Altijd betekent hetzelfde als 100%. Altijd kans betekent eigenlijk niets. Een kans van 0,000001% is ook een kans.

De meeste deelnemers. Als jij niet tot de "meeste" hoort, ben je dus een uitzondering.

Wat de postcode loterij doet is de angst om buiten de boot te vallen combineren met hebzucht en jaloezie. De slimste truk is om dit alles te verbergen door vooral aan te geven dat je goede doelen steunt. Dit kan de persoon die mee doet, mooi als excuus gebruiken. Een van de zeer sterke reclames van de postcode loterij die veel mensen overhaalt om mee te doen aan de postcode loterij.

Associatie:

Onderstaand een voorbeeld van associatie. Door mensen positieve beelden, geluiden en kleuren te laten zien en horen bij een product of boodschap die je wil verkopen ontstaat er een associatie. In dit voorbeeld zie je hoe dit wordt toegepast bij de reclame voor cigaretten.

Als de film niet werkt, klik dan hier.

Een oefeningen voor de komende dagen.

  Oefening 3

Let tijdens het kijken naar reclame of je een partoon herkent. 

- Is de reclame vrolijk en blij?
- Wordt er associatie gebruikt?
 
- Wordt er verwezen naar iets "goeds".
-- Voorbeeld: Als je dit product koopt dan help je de wereld.
 
- Welke woorden en woord combinaties worden er gebruikt?
-- Voorbeelden: Iedereen gebruikt, alles, het beste, enz.

Reclame is een redelijk onschuldige vorm van manipulatie. We weten eigenlijk wel dat we worden gemanipuleerd. De reclame makers doen er niet geheimzinnig over. Het echte gevaar komt vanaf een heel andere kant.

Wie zijn de grootste boosdoeners. Als je het in 1 groep samenvat, zijn het: De bestaande machthebbers. Denk aan: politici, grote bedrijven, de media en de meest gevaarlijke (de mensen die op de achtergrond aan de touwtjes trekken).

Indoctrinatie

Laten we eens beginnen bij: School.

Voor mij was de lagere school een drama. Je kunt dit lezen onder het kopje "Oprichter?". School is een van de ergste voorbeelden van indoctrinatie. Vanaf dat kinderen heel klein zijn, leren we de kinderen wat "normaal" is. Normaal vinden wij om een 5-jarige op te sluiten in een gebouw. Normaal vinden wij het om een 5-jarige de hele dag op een stoel te laten zitten. Normaal is het ook om vanaf heel klein duidelijk te maken dat de leraren en volwassenen altijd gelijk hebben en dat je als kind minderwaardig bent. We leren kinderen al heel jong dat ze "slaaf" moeten zijn van de maatschappij. Netjes doen wat je wordt gezegd, anders krijg je straf. Kinderen die hun fantasie en creativiteit gebruiken, beschouwen we als lastig. Lees en kijk verder over wat school eigenlijk is.

 


Deze stap is nog niet gereed. Hij staat wel al op de site. Waarom? Waarom zou iets klaar moeten zijn? Iets is nooit klaar. Er is geen begin en geen einde. Wil je meehelpen aan het verbeteren van de site of deze "stap", neem gerust contact op. 


 

Onderstaand volgen niet uitgewerkte ideëen voor het vervolg van deze stap.

En nu?

Alles allereerste: DENK zelf!!

Je hebt nu allemaal voorbeelden gezien over hoe je dagelijks wordt gemanipuleerd.

Waar kun je op letten bij woorden? Wat betekent dit?
De schrijver/spreker gebruikt niet de ik-vorm.
De schrijver/spreker legt een probleem buiten zich zelf.
Het niet accepteren van de werkelijkheid.
De schrijver/spreker probeert je angst aan te praten. Waarschijnlijk wil iemand je een mening opdringen. 
   

 

  Oefening 4, duur: 10 tot 30 minuten

Lees een of meerdere nieuws artikelen op de site van de NOS onder het kopje politiek. Analyseer de teksten:

- Wordt er in de politiek over "ik" gesproken of over "zij".
- Worden er feiten of meningen gegeven?
- Is er een achterliggend doel van dit nieuwsbericht?