RTTNW  
 

Nederlands
Smart Grid - Geld

9 maart 2016: Wat is geld?

Een aantal weken geleden was ik NU.nl aan het lezen. Het artikel ging over de lage rente op spaarrekeningen. Onder de lezers onstond een discussie over alternatieve investeringen. Een van de lezers schreef als commentaar: Ik heb geen geld om goud te kopen. Deze zin is de afgelopen weken in mijn hoofd blijven spoken. Voor mij is deze zin net zoiets als: Ik heb geen stoel om hout te maken.

Nu is volgens mij het gemiddelde kennisniveau van de NU.nl lezer over de financiële wereld niet hoog. Hier zit dan ook mijn zorg. Mensen met weinig "kennis" kun je heel makkelijk beïnvloeden.

LET OP!: Onderstaande informatie bevat meningen. Gebruik de informatie om je eigen waarheid te creëren. Wil je eerst weten wie dit artikel heeft geschreven en waarom, lees dan eerst "Oprichter?".

Stap 0: Het ontstaan van de ruilhandel.

Even terug naar de geschiedenisboeken van de lagere school.

Er was eens ruilhandel. Ik had appels. Jij had een peren. We ruilden de appels tegen de peper en iedereen blij. Dit is natuurlijk niet handig als je appels tegen een huis wil ruilen. We verzonnen dus een ruilmiddel. Schelpen, zilver, goud, enz. Het beste ruilmiddel was edelmetaal (zoals goud, zilver en brons). Edelmetaal was mooi, nuttig en schaars. In plaats van ruilen met goederen gingen we ruilen met een ruilmiddel. Ik geef jouw appels en jij krijgt goud. Langzaam kwamen er mensen die heel veel goud hadden. Dit was natuurlijk niet handig, want goud en zilver trok onaangename gasten aan. Het goud en zilver werd daarom ter bewaring gegeven aan, wat we later de bank zouden noemen. De bank gaf jouw een briefje waarop stond hoeveel goud of zilver je in bewaring had. Op het moment dat je het briefje kwam inleveren kreeg je het goud/zilver terug. Omdat het makkelijker was om met deze briefjes te ruilen (goud is best wel zwaar) bleef het goud in de bank liggen en werd er steeds meer met de briefjes geruild. So-far-so-good!

Stap 1: De criminalisering van de ruilhandel.

En toen ging het fout: Een slimme bankier dacht: Er komt bijna niemand meer het goud ophalen dat ik in bewaring heb. Ik ga meer briefjes maken, dan dat er goud is. Het risico dat iedereen tegelijk zijn goud komt ophalen is bijna 0. We moeten ons realiseren dat de banken zoals wij die nu kennen zijn ontstaan uit een criminele activiteit: Het maken van briefjes voor goud dat niet bestaat, puur voor eigen belang. Dit concept (deze criminaliteit) is de basis van ons financiële stelsel. Maar het wordt nog erger. Als ik onbeperkt briefjes kan maken, dan kan ik ook het omgekeerde doen. In plaats van een briefje maken voor goud in bewaring, kan ik ook een briefje maken dat zegt: Jij moet mij nog goud betalen. Het schuldpapier is ontstaan. En natuurlijk doe ik dit niet gratis. Jij moet mij wel betalen voor deze schuld (lees rente). DUS: Ik heb briefjes die de waarde hebben van goud dat niet bestaat. Deze briefjes met de waarde 0,- leen ik aan iemand anders, die mij voor dit lenen moet betalen. Dit was vroeger, zul je zeggen......maar hoe ontstaat geld op dit moment!!

NU: Bankkapitaal wordt door de bank geschapen op het moment dat een klant een lening afsluit. De bank plaatst het uitgeleende bedrag op de balans aan de passiva-zijde en de betalingsverplichting van de lener aan de activa-zijde. Dit is een zuiver boekhoudkundige handeling: de bank leent geen geld uit vanuit een "geldreservoir" maar er worden alleen maar vorderingen en verplichtingen genoteerd op de balans. Er wordt dus geld gecreëerd dat er voor het afsluiten van de lening niet was. 

Best slim die bankiers: Ik heb iets wat niet bestaat, dat leen ik uit waardoor ik er "geld" voor krijg. En nu komt iets heel belangrijks: Zolang wij (de massa) het vertouwen hebben dat deze briefjes een waarde hebben, dan is er niets aan de hand. Zodra wij (de massa) zien dat deze briefjes alleen maar een stukje papier zijn, dan hebben we een probleem.

Stap 2: De criminele bende wordt groter.

Stel jij bent bankier en je kunt oneindig nieuwe briefjes maken, en niemand die je er op aanspreekt? Dit werd dus massaal gedaan. Op een bepaald moment zagen een paar grote banken en de overheid dat het zo niet meer kon. Er werd een toezichthouder op de banken ingesteld. Een van de eerste afspraken: Elke bank moet een minimale hoeveelheid goud op voorraad hebben (percentage van de uitgegeven "bewaar briefjes"). Vervolgens werden er diverse internationale pogingen gedaan om de bankiers in het gereel te houden.

De internationale afspraken op een rij...:

  • Muntwet van 1816
  • De goudenmuntenstandaard tot 1914
  • Tussen 1918 en 1936 kende Nederland de goudkernstandaard, waarbij de bankbiljetten voor 40% waren gedekt door goud, maar waarbij het publiek niet het recht had om bankbiljetten voor goud in te wisselen (behalve uitzonderingen, zoals internationale betalingen). Bovendien kwamen (naast munten met een intrinsieke waarde) ook "onvolwaardige munten" in omloop, de zogenaamde tekenmunten. De waarde ervan werd niet bepaald door de metaalwaarde, maar door het teken dat de overheid er op had aangebracht.
  • Van 1945 tot 1971 kende Nederland de goudwisselstandaard waarbij de gulden via een omweg een band had met goud. Dit liep via het systeem van Bretton Woods waarbij de gulden in vaste verhouding stond tot de dollar die op zijn beurt gekoppeld was aan goud. Daarbij dienden naast eigen goud ook goudwissels (vorderingen in goud) als dekking. Omdat de dollar na de devaluatie in 1971 niet meer inwisselbaar was voor goud, kwam in Nederland een einde aan de deze standaard.

En eigenlijk liep het best redelijk totdat....: OORLOG!

Amerika kon de begroting niet meer rond krijgen, door de enorme kosten van de vietnam oorlog. In 1971 besloot Amerika eenzijdig om af te stappen van het systeem van Bretton Woods. Even voor de oplettende lezer: Dit was HET moment in de financiële geschiedenis. Vanaf dat moment had geld geen "echte waarde" meer, maar alleen nog een "vertrouwenswaarde". Amerika kon vanaf dat moment oneindig geld bijdrukken. En dat doen ze ook. De actuele staatsschuld: http://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/

Voegen we de onderstaande informatie van de DNB toe om de waanzin compleet te maken. De letterlijke tekst uit een document van de site van DNB (De Nederlandse Bank):

In het strikte geheim werd in 1992 voor het eerst een deel
van de goudvoorraad verkocht: 400 ton. De verkoopopbrengsten
werden belegd in us-dollars en Duitse
marken. In die jaren daalden de goudprijzen.
‘Goud roest niet, maar als het in de kluizen ligt, levert
het ook niets op’, was de gedachte. In 1996 volgde een
tweede verkoop, ditmaal van 300 ton. En weer in het
diepste geheim.

Nederland en ook heel veel andere landen gingen dus ons goud verkopen. Het goud is van diegene die het briefje heeft (weet je nog het bewaarbriefje). Maar zonder testemming van de eigenaar van het goud, werd het verkocht.

Stap 3: Het syteem wordt verbeterd door de overheid.

Situatie 1: We gaan nog even ruilen: Ik heb een peren boomgaard. Ik pluk peren. Jij hebt een appel boomgaard. Jij plukt appels. Wij ruilen onze appels en peren.

Ruilen betekent: 1 euro aan waarde = 1 euro waarde!

Situatie 2: Ik verkoop appels. Jij verkoopt peren. Wij gebruiken fictief geld (briefjes) om te ruilen. Omdat ik peren pluk verricht ik arbeid. Deze arbeid wordt belast (33%, 42% of 52%). Vervolgens verkoop ik de peren. Hierdoor moet de koper 6% of 21% BTW betalen. In het geval van appels en peren: 6%. Laten we even uitgaan van de meest gunstige situatie: Omdat ik geld gebruik om te ruilen, is 1 euro (1 - (33% + 6%)) nog maar 61 cent waard. Nu het ergste geval: je zou zeggen: 73% belasting. HELAAS!: De appels moet worden vervoerd: 50% accijns + wegenbelasting. We hebben een winkel (onroerendgoedbelasting), we hebben grond (waterschapsbelasting), enz., enz. Als iemand een goede schatting heeft, laat het me dan weten. Mijn dikke duim schatting: Van elke euro die we uitgeven gaat gemiddeld 80% naar de belasting.

Ruilen met geld betekent: 1 euro = 20 cent!

 

 

Sommige geloven dat dit alles een groot complot is van de duistere Illuminatie om de wereld te overheersen en dat de laatste stap niet lang meer op zich laat wachten. Ik ben hier zelf nog niet uit: "Hard to see, the dark side is".

Wat wel duidelijk is: Steeds meer mensen verzetten zich tegen het financiële systeem. De overheden en de banken zijn doodsbang dat het systeem in elkaar stort als een kaarten huis. China en Rusland zijn zich inmiddels aan het voorbereiden door massaal goud te kopen. Europa en Amerika doen net of er niets aan de hand is.

Stap 4: Het systeem wordt vervolmaakt, zodat de massa (de gewone man) geen kant meer op kan.

Wat is de laatste stap? Het afschaffen van de briefjes, waarmee alles is begonnen. Maar waarom? Simpel: Briefjes kun je onder je bed verstoppen. Je kunt met briefjes betalen zonder dat de overheid het weet (zwart geld). Je betaalt dan geen 80% belasting.

Op het moment dat geld virtueel wordt (alleen nog maar bestaat in computers) en alle geldstromen via de computer verlopen, dan onderstaat er totale controle. Controle door de banken en de overheid.

De mensen die geld bezitten kun je negatieve rente in rekening brengen. Zelf kun je oneindig veel geld bij maken. Je drukt gewoon op een paar toetsen op je computer en hebt nieuw geld. Belastingontduiking is niet meer mogelijk, want elke financiële transactie is traceerbaar.

Weet je nog de afschaffing van het 500,- Euro biljet: eu-wil-500-euro-biljet-in-de-ban. En dit artikel dat enkele maanden eerder (voor de dreiging van terrorisme in Europa) is geschreven, waarin wordt uitgelegd dat de Europese en Amerikaanse banken voorstellen om contact geld af te schaffen (LET OP! Dit artikel bevat een extreme mening, lees dus even tussen de regels door).

Oeps!: Geloofde je echt dat het afschaffen van contact geld ging over het tegen gaan van terroristen? Nee. Het afschaffen van contact geld is bedoeld om het corrupte financiële systeem dat op instorten staat in stand te houden.

Langzaam begint de ellende zichbaar te worden. De goudkoers is inmiddels hard aan het stijgen. Waarom komt dit eigenlijk niet in het nieuws, en komt het wel in het nieuws als de goudprijs daalt? De aandelen beurzen zijn nog nooit zo onstabiel geweest. Her-en-der ontstaan er spontaan alternatieve betaalmiddelen: De bitcoin, lokaal geld in Rotterdam, crowdfunding, enz, enz. Maar als allerbelangrijkste steeds meer mensen nemen deel aan de deeleconomie, waarbij bezittingen steeds minder belangrijk worden. Wat mij betreft een mooie ontwikkeling.

Op het internet zie ik vele discussies over wie er nu achterzit. Is het de illumatie, de Cabal, de bankiers of misschien toch iemand anders. Ik roep jullie op: Stop er mee! Het maakt niet uit! Het systeem is FOUT. Het kopt niet. Het zorg er voor dat de macht ligt bij een kleine elite groep, en de gewone man de dupe is. Wie er achter zit maakt niet uit. Het is aan ons (de massa) of we het systeem nog accepteren of niet.

Wat betekent dit voor ons?

Dat is aan ons!

Keuze 1: Gewoon brave burger zijn.

We kunnen simpelweg accepteren dat een aantal "slimme" mensen een systeem hebben bedacht waardoor ze zelf oneindig veel geld kunnen maken. Waarbij ze dit geld (dat niet bestaat) aan ons geven en wij accepteren dat we door hard werken moeten betalen voor het niet bestaande geld.

Keuze 2: We accepteren het systeem niet meer.

Steeds meer mensen verzetten zich tegen het systeem. En natuurlijk is het gevaarlijk. Als we allemaal tegelijk vanaf morgen het systeem niet meer accepteren, dan is de wereld een grote chaos. De ellende die dan zal ontstaan is niet te overzien. Er zijn echter een aantal zaken die we kunnen doen om het tij te keren.

  1. Accepteer niet dat contact geld wordt afgeschaft en betaal geregeld met contact.
  2. "Koop" goud en zilver. Enerzijds als reserve voor je zelf, anderzijds om een signaal af te geven aan de overheden.
  3. Een trend die je veel ziet. Zorg voor zelfredzaamheid, en voor decentralisatie. Koop bijvoorbeeld bij de kleine ondernemer in je buurt. Neem zonnepanelen. Verbouw je eigen groente. Ruil met je buren. Koop in je buurt samen een aanhangwagen die je deelt. Veel mensen en buurten zijn je al voorgegaan. Waar wacht je dus op!
  4. Denk zelf!!! Geloof niet alles wat je leest, vooral niet in de mainstream media. Lees meningen en vorm vandaaruit je eigen mening/waarheid. Discusieer niet over wie gelijk heeft, maar accepteer de verschillende meningen en volg je hart.

En als laatste......ben bewust dat iets bezitten ook lasten met zich mee brengt. Waarom zou je iets voor jezelf willen hebben, als je het ook met andere kunt delen?

Wie ben ik?

Lees hier wie de oprichter van de site is en de schrijver van dit eerst blog-item.